Home / BÀN LUẬN (page 30)

BÀN LUẬN

Kỹ sư máy tính là gì?

Ảnh chụp màn hình_2014-07-19_145807

Một kỹ sư máy tính được đào tạo về phần cứng và phần mềm các khía cạnh của máy tính và biết các nguyên tắc, lý thuyết và phương pháp luận của khoa học máy tính và kỹ thuật điện. ...

Read More »