Home / GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Trung tâm đào tạo kỹ thuật HPCOM với 12 năm kinh nghiệm trong đào tạo kỹ thuật viên học sửa chữa điện thoại, học sửa chữa laptop, học sửa chữa điện lạnh. Với đội ngủ giảng viên giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại