Kỹ thuật viên máy tính – Nhiệm vụ và trách nhiệm

Kỹ thuật viên máy tính – Nhiệm vụ và trách nhiệm

Bên cạnh những công việc rõ ràng liên quan đến máy tính như chăm sóc và phát triển hệ thống. Chúng ta không thể phủ nhận sự khéo léo cũng như kiến thức sâu rộng của họ về máy tính. Những kỹ thuật viên máy tính có nhiều kiến thức đặc biệt đa dạng về công nghệ. Chúng ta thường rất tò mò rằng. Tại sao họ lại có nhiều thủ thuật đối với máy tính như vạy. Do vậy, chúng ta hãy nhìn vào những gì tạo nên một kỹ thuật viên máy tính.

Trước hết, cần có một cái nhìn tổng quan về công việc, giúp chúng ta nắm được những công việc chính mà họ làm.

                  Kỹ thuật viên máy tính là gì

 

Công việc kỹ thuật viên máy tính

Nói chung, khi nghĩ đến kỹ thuật viên máy tính. Ta thường nghĩ rằng tất cả mọi vấn đề liên quan đến máy tính họ đều có thể giải quyết. Nên khi máy tính của bạn gặp bất cừ vấn đề, sự cố gì đó. Bạn chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến việc gọi một kỹ thuật viên máy tính để trợ giúp. Vì vậy, chính xác những gì bạn có thể tìm thấy trong một mô tả công việc kỹ thuật viên máy tính, bạn có thể yêu cầu? Hãy bắt đầu với những nhiệm vụ cơ bản mà họ thường giải quyết, họ là như sau:

  • Lắp ráp linh kiện máy tính
  • Cài đặt và duy trì hệ thống máy tính
  • Tìm lỗi phần mềm và phần cứng vấn đề
  • Thiết lập các máy trạm cho các bộ phận khác nhau trong tổ chức
  • Hỗ trợ đồng lao động với các vấn đề liên quan đến máy tính của họ
  • Cấu hình và chăm sóc cơ sở hạ tầng mạng
  • Phục vụ như là cố vấn khi nói đến nâng cấp hệ thống hiện tại hoặc khi các tiến bộ mới phải được thực hiện trong khuôn khổ IT của một công ty

Bên cạnh những người đề cập ở trên, kỹ thuật viên máy tính có thể được yêu cầu phải có bộ chuyên ngành khác của kỹ năng, phụ thuộc vào một nhu cầu công việc nhất định. Điều quan trọng cần lưu ý là trong nhiều trường hợp, các kỹ thuật viên đã qua đào tạo và nhận được chứng nhận để đủ điều kiện cho công việc. Ngoài ra, có những công ty mà tìm nhân viên CNTT cũng là người có trình độ.

             Công việc kỹ thuật viên máy tính

Rõ ràng là chức năng chính của một kỹ thuật viên máy tính là để đảm bảo sự ổn định của hệ thống máy tính trong tổ chức. Một thất bại trong hệ thống máy tính chỉ có thể làm được nhiều như tê liệt và trì hoãn nhiều dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức khác nhau.

  • Tags: