Giảng Viên

Hoàng Hải

- Giám sát đào tạo

Thông tin


Giảng viên Hoàng Hải chịu trách nhiệm chung cho các giáo trình đào tạo, người duyệt các giáo trình cho các khóa đào tạo. Với chuyên môn cao và tâm huyết, thầy đã giúp cho hàng nghìn học viên có công việc ổn định

Học viên tốt nghiệp
100%
Học viên hài lòng
100%