Giảng Viên

Lê Văn Thu

- Điện lạnh

Thông tin


Giảng viên Lê Văn Thu với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy điện lạnh

Học viên tốt nghiệp
100%
Học viên hài lòng
100%