Giảng Viên

Nguyễn Công

- Điện thoại

Thông tin


Giảng viên Nguyễn Công luôn được đánh giá cao ở tâm huyết giảng dạy, với hơn 9 năm kinh nghiệm trong làm việc và giảng dạy.

Học viên tốt nghiệp
100%
Học viên hài lòng
99%