Archives

Hoàng Hải

Thông tin Giảng viên Hoàng Hải chịu trách nhiệm chung cho các giáo trình đào tạo, người duyệt các giáo trình cho các khóa đào tạo. Với chuyên môn cao và tâm huyết, thầy đã giúp cho hàng nghìn...

Nguyễn Công

Thông tin Giảng viên Nguyễn Công luôn được đánh giá cao ở tâm huyết giảng dạy, với hơn 9 năm kinh nghiệm trong làm việc và giảng dạy. Học viên tốt nghiệp 100% Học viên hài lòng 99%  

Hoàng Hiền

Thông tin Với hơn 10 năm trong làm việc và giảng dạy bộ môn máy tính – laptop Học viên tốt nghiệp 100% Học viên hài lòng 100%

Lê Văn Thu

Thông tin Giảng viên Lê Văn Thu với hơn 10 năm kinh nghiệm trong giảng dạy điện lạnh Học viên tốt nghiệp 100% Học viên hài lòng 100%